Ernstige impasse op eurotop over afboeking Griekse schulden

Merkel, de Ierse premier Enda Kenny en Cameron eerder vanavond op de EU-top in Brussel. Foto AP / Geert Vanden Wijngaert

De onderhandelingen in Brussel over het reddingspakket voor de euro zijn vannacht compleet vastgelopen. Om drie uur was het nog totaal onduidelijk of de regeringsleiders van de eurolanden er wel in zouden slagen een compromis te bereiken.

Het belangrijkste pijnpunt bij de onderhandelingen is het gedeeltelijk kwijtschelden van de Griekse staatsschuld. De regeringsleiders willen dit bereiken door de banken te dwingen 50 tot 60 procent af te schrijven op hun Griekse staatsleningen. Op deze manier zou de schuld die de Griekse overheid bij private partijen heeft uitstaan verminderd worden met zo’n 100 miljard euro.

De banken vinden de eis van de politici echter veel te ver gaan en zijn bang bij het afboeken van zo’n groot percentage Griekse schulden in de financiële problemen te komen. De besprekingen tussen de leiders van de eurolanden werden in het begin van de nacht opgeschorst voor een rechtstreeks overleg tussen Merkel, Sarkozy en IMF-directeur Christine Lagarde en hoge vertegenwoordigers van de grote Europese banken. De uitkomst van dat overleg is onduidelijk, maar zeker is dat er rond drie uur nog altijd vergaderd werd. De banken zouden op dat moment werken aan een eigen voorstel om uit de impasse te komen.

Al wel een akkoord over het verhogen van de buffers van Europese banken

Eerder vanavond bereikten de regeringsleiders van de 27 EU-landen al wel een definitief akkoord over herkapitalisatie van de Europese bankensector. De banken moet eind juni volgend jaar hun kapitaalratio, de verhouding tussen het eigen kapitaal van banken en hun op risico gewogen bezittingen, hebben opgehoogd tot 9 procent.

De banken moeten in eerste instantie zelf proberen om hun kapitaalratio met behulp van private partijen te verhogen. Als dat niet lukt, moeten nationale overheden de banken te hulp schieten. Als die daar niet toe in staat zijn, kunnen de banken aankloppen bij het Europese noodfonds EFSF. Volgens de Europese Bankautoriteit moeten de grote Europese banken zo’n 106 miljard euro aan nieuw kapitaal aantrekken om hun kapitaalratio’s weer op orde te krijgen.