Dutch design voor 'zuinig aan'

De BankGiroloterij kondigde aan haar samenwerking met het Van Abbemuseum in Eindhoven te verlengen. Opnieuw krijgt het vijf jaar lang 200.000 euro. Het geld is bedoeld voor het toegankelijk maken en op niveau houden van de eigen, internationaal befaamde, collectie.

Ook werd deze maand bekend dat Van Abbe-directeur Charles Esche een belangrijke prijs krijgt. De European Cultural Foundation, in samenwerking met de ministeries van OCW en Buitenlandse Zaken en ondersteund door de Rabobank, bekroont hem om de manier waarop hij met zijn museum „de dialoog tussen kunst en samenleving” bevordert. Zoals nu, in de Dutch Design Week: een presentatie van de relatie tussen vormgeving en economie waaiert over museum en stad uit. Zaterdag besluit het Van Abbe de week met The Great Public Sale of Unrealized but Brilliant Ideas, een ludieke veiling waar het publiek kan bieden op ideeën van internationaal bekende ontwerpers.

Je zou denken: Eindhoven is trots op zijn ‘Van Abbe’, in 1936 gebouwd door de Eindhovense sigarenfabrikant Henri van Abbe om het publiek te laten genieten van de moderne kunst waar hij zo hartstochtelijk van hield.

Maar nee. Directeur Esche krijgt het verwijt dat hij met zijn rug naar de Eindhovense samenleving staat, en dat hij zijn museum in diezelfde richting heeft gedraaid. In een initiatiefvoorstel verwijten raadsleden van PvdA, CDA en SP het museum dat het te elitair is. Het moet „weer van en voor de stad’’ worden en een „breder publiek’’ bedienen. Daarom, bepleit het voorstel, moet in 2015 het museumbezoek meer dan verdubbeld zijn, tot 200.000 entrees per jaar. Dan kan er een miljoen euro worden afgetrokken van de subsidie van 4,7 miljoen.

Een gemeenteraad kan een door de stad ondersteund museum opleggen zich meer in te spannen om zijn glorie onder de mensen te brengen. Maar een museum als dit is per definitie ‘elitair’ en dat is niet negatief. Het Van Abbe houdt zich bezig met moderne kunst, en die is naar zijn aard minder toegankelijk dan geaccepteerde en dus bekendere kunst. Het één is niet beter dan het ander, maar het Van Abbemuseum volgt het spoor van zijn oprichter. Het zou verraad zijn als het ineens een door ‘makkelijke’ kunst geïnspireerde koers zou varen.

De eis van de raadsleden aan het Van Abbemuseum om ‘weer van en voor de stad’ te zijn, gaat niet om de stedelingen. Het is Dutch design voor ‘bezuiniging’. Hogere bezoekersaantallen moeten meer geld uit het museum persen zodat er op de subsidie kan worden gekort. Eindhoven profiteert van het prestige van dit museum. Het opdragen om het zoveelste attractiepark voor gevorderden te worden, is zonde.