Brieven over weigerambtenaren

Henk de weigerkok

Kamerlid Dijkgraaf vergelijkt een weigerambtenaar met kok Henk uit ‘Radijshoven’ die vegetariër wordt en geen vlees meer wil bereiden (Opinie, 26 oktober). Weigerambtenaren weigeren evenwel niet om een bepaald soort ‘gerechten’ te serveren, maar om een bepaald soort ‘klanten’ te bedienen. Kan een collega dat dan niet doen? Jawel, maar als de overheid deze uitweg kiest, wekt ze de indruk dat ze sommige huwelijken die ze sluit minder steunt dan andere. Dit is valsemunterij. Opmerkelijk is overigens de vergelijking van de overheid – een ‘dienaresse Gods’, volgens het SGP-beginselprogramma – met een eethuisje. Calvijn draait zich om in z’n graf.

David Bos

Docent geschiedenis van het christendom, Universiteit Utrecht

De groeten uit Radijshoven

Even een groet uit Radijshoven aan Elbert Dijkgraaf. Het gaat hier tegenwoordig uitstekend. Op het stadhuis koken de koks voortaan voor iedereen, de een wat meer vegetarisch, de ander wat vaker met vlees. Ze sluiten elkaar niet uit en helpen elkaar waar mogelijk. Zo is de regel immers. Mede daardoor worden op school kinderen niet meer uitgescholden voor gehaktbal, hansworst of vetkwab. De carnivoren hebben er ook geen last meer van dat ze uit hun huizen worden weggepest. En hoe gaat het met kok Henk? Ook voor de wind. Hij kookt nu in restaurant De Kerk. Hier hoeft hij, tot ieders tevredenheid, uitsluitend vegetarische gerechten te bereiden.

Henk Krol

Voorvechter openstelling burgerlijk huwelijk, Best