Bijna geen CDA'er wil Verhagen als partijleider

Slechts 5 procent van de CDA-politici vindt dat het „goed” gaat met de partij en maar 3 procent wil dat Maxime Verhagen de nieuwe partijleider wordt. Dat blijkt uit onderzoek van deze krant en onderzoeksbureau OverheidInNederland.nl onder gemeenteraadsleden, burgemeesters, gedeputeerden en Kamerleden voor het CDA. In totaal 2.090 van hen werden benaderd, bijna 750 reageerden en zij leveren een statistisch betrouwbaar beeld.

Voor het eerst is in cijfers zichtbaar dat de harde kern van de partij zeer ontevreden is over het gebrek aan een duidelijke leider en een heldere koers van de regeringspartij.

Het functioneren van de Kamerfractie wordt als onvoldoende beoordeeld; van de CDA-politici is 39 procent „tevreden”. Vooral het ontbreken van een duidelijk profiel breekt de fractie op. De worsteling is te zien in de zaak-Mauro. De CDA-fractie wil dat Mauro mag blijven, maar CDA-minister Leers (Asiel) zegt geen mogelijkheden te zien.

CDA-voorzitter Peetoom „erkent de zorg” van haar leden. „De cijfers onderstrepen de noodzaak tot de partijvernieuwing die in gang is gezet.” Zaterdag is er een partijcongres.

Wij CDA’ers zijn níét saai: pagina 8