Aldus Ajax-commissarissen Ten Have, Olfers, Davids en Römer in hun brief aan Cruijff

"We missen als Ajax je inbreng, aanwezigheid, reputatie en uitstraling op belangrijke momenten."

"Bij de start van onze samenwerking in de RvC en in de zomermaanden heb jij ook al gevraagd en ongevraagd aangegeven aan ons dat Marco het uitstekend zou kunnen. "

"Het blijven opwerpen van onderwerpen richting een kandidaat-directeur (..) en het daarmee frustreren van het proces, kan trekken vertonen van onbehoorlijk bestuur."

"Relaties lijken boven kwaliteit te gaan. Het eigen belang gaat boven dat van Ajax."

"Of het nu gaat om De Toekomst of de Arena, te veel mensen gaan hun boekje te buiten. Niet zelden onder verwijzing naar het nieuwe."

"Bij meerdere kandidaten hebben overwegingen inzake integriteit, normen en waarden, houding, belangenverstrengeling, niveau en mogelijke reputatieschade voor Ajax (...), geleid tot afwijzingen."

"Naar wij hebben begrepen is (...) een nieuw onderwerp door jou ingebracht en verbonden met zo niet genoemd als voorwaarde voor de benoeming van Marco."

"Goede en gemotiveerde mensen voelen zich bedreigd en worden geraakt. Anderen zien hun kans schoon en nemen posities in waar ze gewoonweg ongeschikt voor zijn. "