‘Volop wantrouwen tussen artsen en ziekenhuisbestuurders’

Medisch specialisten en ziekenhuisbestuurders verschillen radicaal van mening over elkaars verantwoordelijkheden. Ze bekijken elkaar met wantrouwen, concluderen de vakbladen Medisch Contact en Zorgvisie uit een onderzoek onder 266 specialisten en 23 bestuurders.

Nu van ziekenhuizen wordt verwacht dat zij zich specialiseren, speelt de vraag wie moet bepalen welke zorg bij welk ziekenhuis terechtkomt. Vier van de tien specialisten vinden dat zij dat zelf moeten bepalen. Maar slechts één op de tien ziekenhuisbestuurders wil hierover het laatste woord aan de artsen laten.

Daartegenover stelt bijna de helft van de ondervraagde specialisten dat het bestuur geen idee heeft van wat er in het ziekenhuis gebeurt. Tegelijk vindt het overgrote deel van de bestuurders dat het aan hen is om de kwaliteit van de zorg te beoordelen. Bijna drie van de tien specialisten geven aan de raad van bestuur eerder als vijand dan als vriend te zien. Veertig procent vindt dat hij als professional niets heeft in te brengen.

Medisch Contact is een blad voor artsen, terwijl Zorgvisie zich op bestuurders in de gezondheidszorg richt. De bladen komen 28 oktober met een gezamenlijk gemaakt dubbelnummer.

    • Jules Seegers