Toch geen gasboring

Een vergunning om te boren naar schaliegas in Boxtel is volgens de rechter ten onrechte verleend. Het verzet tegen deze nieuwe vorm van gaswinning, waarbij chemicaliën in diepe grond worden gespoten, groeit.

Het Britse energiebedrijf Cuadrilla mag in Boxtel voorlopig toch niet boren naar schaliegas. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch gisteren bepaald. Eerder had het college van burgemeester en wethouders van Boxtel een tijdelijke ontheffing afgegeven voor het plaatsen van een boortoren, maar volgens de rechtbank is die ten onrechte verleend. Het mag alleen als duidelijk is dat de activiteiten op de locatie binnen vijf jaar beëindigd zijn. Volgens de rechtbank is daar geen sprake van.

Tegen de winning van schaliegas is steeds meer protest vanuit gemeenten, waterbedrijven en milieuorganisaties. Bij deze nieuwe vorm van gaswinning worden onder hoge druk water, zand en chemicaliën in diepe steenlagen gespoten. Elf natuur- en milieuorganisaties hebben afgelopen maandag opgeroepen tot een tijdelijk verbod op deze techniek, totdat meer duidelijk is over de potentiële nadelen, zoals de vervuiling van grondwater en de aantasting van natuur. Frankrijk heeft deze zomer bij wet al een verbod afgekondigd. Morgen overlegt de Kamer over de winning van schalie- en kolengas. (NRC)