't Is weer tijd voor de . Alleen, wat is het nut? griepprik

Er is geen overtuigend bewijs dat de jaarlijkse griepprik voor ouderen en risicogroepen werkzaam en effectief is. De beschikbare onderzoeken vertonen tekortkomingen of de conclusies zijn tegenstrijdig, concludeert het Geneesmiddelenbulletin. Het onafhankelijke vakblad voerde een meta-analyse uit. Hoe zit het precies met de kosten en baten van de jaarlijkse griepvaccinatie?