Het zou nogal raar zijn als Artis het KIT subsidieert

In Amsterdam ontstond aan het begin van de twintigste eeuw behoefte aan een koloniaal instituut. Artis steunde dit idee en heeft in 1910 haar etnografische collectie geschonken aan het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT). Hiermee was Artis een belangrijke grondlegger van het KIT. Hierop zijn we trots.

In de brief van Riemer Knoop (Opinie, 19 oktober) wordt Artis evenwel ten onrechte genoemd in het rijtje met commerciële en beursgenoteerde instellingen als Unilever, BAM en ABN Amro die volgens de heer Knoop een deel van hun winst kunnen schenken aan het KIT.

Artis is een stichting, een ideële instelling, een goed doel met het ANBI- en CBF-keurmerk. Artis heeft geen winstoogmerk. Artis is in 1838 opgericht om mensen op inspirerende wijze meer liefde en zorg voor de natuur bij te brengen en heeft een kerntaak op het gebied van natuur- en milieueducatie.

Natura Artis Magistra, de natuur is de leermeesteres van kunst en wetenschap, vormt de basis voor deze missie. In de praktijk betekent dit dat Artis haar bezoekers bewust maakt van de samenhang in de natuur, de samenhang tussen natuur en cultuur en de rol die de mens inneemt in dit samenspel. Dit is een taak waarvoor Artis al haar middelen nodig heeft, verkregen via giften, haar leden en de verkoop van dagkaarten. Artis krijgt ook subsidie, maar deze is procentueel gezien ten opzichte van het budget vele malen lager dan subsidiegelden die andere musea krijgen.

Artis doet er alles aan om haar missie en visie te kunnen blijven uitdragen. Het zou toch op zijn minst opmerkelijk zijn als we naar een situatie gaan waarbij de ene gesubsidieerde culturele instelling de andere moet financieren.

Haig Balian

Algemeen directeur van Natura Artis Magistra