De zoveelste commissie bij Ajax: wie moet weg?

Een commissie van verzoening is de officiële benaming. In werkelijkheid zal zij waarschijnlijk aansturen op het vertrek van de vijf leden van de raad van commissarissen van Ajax.

De commissie is maandag in het leven geroepen tijdens een emotionele vergadering van de ledenraad van Ajax. Maar om de verhouding tussen Johan Cruijff en de vier overige commissarissen te herstellen lijkt een diplomatiek wonder nodig.

De commissie, alweer de zevende in acht maanden, zal naar verwachting binnen twee weken aanbevelen alle commissarissen naar huis te sturen. Alleen Cruijff wegsturen lijkt, gezien zijn status en invloed, geen serieuze optie en bovendien niet bevorderlijk voor het functioneren van de commissarissen die dan wél zouden mogen blijven.

Vorige week lekte een brief uit van voorzitter Steven ten Have aan Cruijff en de overige commissarissen. Daarin schreef Ten Have wie volgens hem ongewenste kandidaten zijn voor een volgens hem al even ongewenste (door Cruijff bedachte) adviesraad. Die raad zou de tot op heden nog niet gevonden directie van Ajax moeten bijstaan.

De ‘ongewenste’ kandidaten zijn vrienden van Cruijff: ex-ploeggenoot Tscheu la Ling, oud-directeur Maarten Fontein en Telegraaf-journalist en zijn ghostwriter Jaap de Groot. Ten Haves brief was volgens het kamp van Cruijff een nodeloze provocatie. Zijn tegenstanders vonden de memo noodzakelijk, want Cruijff kwam steeds met de namen.

Rob Been jr., voorzitter van de commissie die deze zomer de commissarissen voordroeg, laat in De Telegraaf blijken nu spijt te hebben van zijn aanbeveling. Een ingewijde zegt dat het de uitdrukkelijke opdracht van de benoemingscommissie was „de sleutels van Ajax niet aan Cruijff te geven, maar er is één persoon die daarvan niet doordrongen is”, verwijzend naar Cruijff.

Diens halsstarrigheid bleek vorige maand toen hij de al afgeserveerde Ling meenam naar een officiële commissievergadering. Tot grote ergernis van de andere leden.