Zij van Venus, hij van Mars?

Mannen willen andere dingen dan vrouwen, zo wil de populaire opvatting. Als je die veronderstelde verschillen één voor één onderzoekt, blijft er niet zo veel van over.

Komen mannen en vrouwen van verschillende planeten? Ach welnee. Recente wetenschappelijke artikelen laten een heel ander beeld zien. Onlangs schreven psychologen nog in Science dat er geen enkele bewezen reden is om jongens en meisjes op school apart les te geven. Behandel jongens en meisjes verschillend en je creëert meer verschillen dan er waren.

In het oktobernummer van Current Directions in Psychological Science nemen vijf psychologen van de University of Michigan dit gelijkheidsdenken mee de (volwassen) slaapkamer in. Ze houden zes populaire ideeën over verschillen tussen man en vrouw kritisch tegen het licht.

1Een man wil een mooie vrouw, een vrouw een machtige man.

Dat klopt in theorie, schrijven de psychologen, namelijk als je mensen naar zoiets abstracts als hun ideale partner vraagt. Neem een speeddating-onderzoek uit 2008. Daarin zeiden mannen wel dat ze uiterlijk belangrijk vonden, en vrouwen dat ze geld belangrijk vonden, maar dat bleek geen verband te houden met de keuzes die ze feitelijk maakten. Bij het daadwerkelijk kiezen van een nieuwe partner, schrijven de psychologen, én bij het beoordelen van de huidige partner, zijn er geen sekseverschillen: dan vinden mannen en vrouwen status en uiterlijk even belangrijk.

2Mannen willen meer sekspartners dan vrouwen.

Vraag jonge mensen wat hun ideale aantal sekspartners is (gedurende een maand, of gedurende hun hele leven) en mannen komen gemiddeld met een hoger aantal dan vrouwen. Maar dat komt doordat er bij die jonge mannen altijd wel een paar tussen zitten die, heel stoer, een extreem hoog aantal noemen. Zulke extremen vertekenen het gemiddelde sterk. Je kunt je dan beter afvragen wat het aantal is waar de helft van de mensen boven zit en de helft onder: de mediaan, heet dat. Dat deden psychologen in 2002. Ze vonden geen sekseverschillen. De mediaan voor sekspartners de komende 30 jaar was één, en voor korte-termijnsekspartners zelfs nul.

Hoeveel partners mensen echt hebben, is moeilijk te onderzoeken. Ook daar noemen mannen gemiddeld hogere aantallen dan vrouwen, maar in een onderzoek uit 2003 leek dat verschil te verdwijnen als de ondervraagde studenten aan een (nep)leugendetector werden gelegd waardoor ze eerlijker antwoordden.

3Mannen denken vaker aan seks dan vrouwen.

Elke zeven seconden, wordt weleens gezegd. En wat denken ze dan? ‘Die wel, die niet, die wel...’ Grappig en rolbevestigend, maar is het waar? In een eerder dit jaar gepubliceerd onderzoek werd jonge mannen en vrouwen gevraagd hun gedachten aan eten, slapen en seks bij te houden. Mannen dachten inderdaad meer aan seks, maar ook meer aan eten en slapen. Mannen zijn in het algemeen meer op hun eigen behoeften gericht dan vrouwen, concluderen de psychologen, dus ook op hun seksuele behoeften. Vrouwen horen zich om anderen te bekommeren.

4Vrouwen komen minder vaak klaar dan mannen.

Dat is een feit, schrijven de psychologen, maar het kan veranderen. In een grote studie uit 2009 bleek dat mannen 3 keer zo vaak klaarkomen als vrouwen, als het de eerste keer is dat de partners elkaar in bed treffen. In een vaste relatie komen mannen ‘nog maar’ 1,25 keer zo vaak klaar als vrouwen. Dan doen mannen namelijk beter hun best. En als alle mannen altijd goed hun best zouden doen, staat er tussen de regels door, dan zou het verschil verdwijnen.

5Mannen zijn meer in voor zomaar seks, zonder relatie, dan vrouwen.

Dat zou blijken uit een klassiek onderzoek uit 1989, waarin jonge mannen en vrouwen werden benaderd door een onbekende van het andere geslacht, met de vraag: ‘wil je met me naar bed?’ Meer mannen dan vrouwen zeiden ‘ja’. Maar vrouwen, bleek eerder dit jaar uit vervolgonderzoek, zijn bang voor het sociale stigma van ‘te makkelijk zijn’ – ze willen misschien wel, maar daardoor durven ze niet. Ook zien ze een man die zichzelf botweg aanbiedt, als slechte minnaar. Daar hebben ze geen zin in. Maar Johnny Depp zouden ze zo accepteren, zeiden ze.

6Vrouwen zijn kieskeuriger dan mannen.

Ja, maar dat komt heus niet alléén maar doordat ze zuinig op hun eitjes moeten zijn terwijl mannen het zaad ruimhartig om zich heen kunnen strooien. Het komt in elk geval ook doordat mannen vaker achter vrouwen aanzitten dan andersom. Draai dat culturele verschijnsel maar eens om, zoals psychologen deden in een speeddating-onderzoek uit 2009. Ze varieerden of de mannen langs de vrouwen roteerden, of de vrouwen langs de mannen – in het laatste geval werden de vrouwen minder kieskeurig en de mannen kieskeuriger.

    • Ellen de Bruin