Volkstellingen in ex-Joegoslavië

In de Balkanlanden worden op dit moment burgers geteld. De volkstellingen maken de omvang van de etnische zuiveringen uit de jaren negentig pijnlijk duidelijk en kunnen de huidige machtsverhoudingen tussen etnische minderheden beïnvloeden. Er wordt dan ook flink over gemord.

pagina 6 en 7