Snellere toetsing RvC's

Commissarissen van de vier grootste banken en vier grootste verzekeraars van Nederland moeten op korte termijn een geschiktheidstest ondergaan bij de financiële toezichthouders Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). Diezelfde test moet ook worden ondergaan door nieuwe commissarissen in de financiële sector en door toezichthouders die herbenoemd worden.

Minister Jan Kees de Jager (Financiën, CDA) kondigde dit gisteren aan tijdens een debat in de Tweede Kamer over toezicht op de financiële sector. Onder druk van de Kamer zegde hij tevens toe dat over twee jaar een meerderheid van de 2.000 commissarissen in de financiële sector zo’n test hebben ondergaan. De test komt naast de nu al bestaande betrouwbaarheidstest en zal vooral oog hebben voor ervaring en opgebouwde deskundigheid.

Aanvankelijk wilde de bewindsman alleen dat nieuwe of herbenoemde commissarissen onderworpen zouden worden aan zo’n test. Dan zou het vier jaar duren – de maximale termijn voor een toezichthouder – voordat iedereen zou zijn getest. Sommige Kamerleden wilden dat alle commissarissen zouden worden getest als de nieuwe wet in werking gaat, mogelijk al vanaf 1 januari 2012. De Jager noemde dat een onhaalbaar verzoek.

De Kamer behandelde gisteren acht wetten die de toezicht op de financiële sector moeten regelen. Zij zijn het resultaat van onder meer de adviezen van de financiële onderzoekscommissie De Wit die naar aanleiding van de bankencrisis van 2008 werd ingesteld. Deze week nog stuurt De Jager een wetsvoorstel naar de Kamer waarin het verbod op bonussen bij banken met staatssteun wordt geregeld.