Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politiek

PVV'ers in de provincie zijn hun eigen medewerker

Een zware sollicitatieprocedure zal er niet aan vooraf zijn gegaan. Twee Statenleden van de PVV in de provincie Limburg krijgen een vergoeding voor het ondersteunen van hun eigen fractie – van zichzelf dus. PVV’ers Cor Bosman en Michael Heemels zijn naast Statenlid ook fractiemedewerker en strijken hiervoor een extra vergoeding op. Vorige maand werd al bekend dat via zo’n zelfde constructie Monica Nunes, Statenlid in Noord-Holland, als fractiemedewerker werkt.

Het is niet tegen de wet om als Statenlid je eigen fractie te ondersteunen, maar de griffie van de provincie Limburg en het ministerie van Binnenlandse Zaken ontraden zo’n dubbelfunctie. „Een Statenlid dat zelf als ondersteuner optreedt, lijkt uit integriteitsoverwegingen niet aanbevelenswaardig”, schrijft het ministerie van Binnenlandse Zaken in een advies. De griffie wees op „mogelijke conflicterende belangen tussen fractie en het betreffende Statenlid dat fractiemedewerker is”, en constateerde dat de „hiërarchische verhouding” tussen de Statenleden die fractiemedewerker zijn en degenen die dat niet zijn, ongelijk is.

Limburg betaalt elke fractie per jaar 30.000 euro, als tegemoetkoming in de kosten van ambtelijke bijstand en secretarieel werk. Plus 3.000 euro per Statenzetel. De PVV heeft in Limburg negen zetels; dat betekent dat de fractie per jaar in elk geval 57.000 euro ontvangt. Het is niet bekend welk deel daarvan als salaris naar fractiemedewerkers Bosman en Heemels gaat.