Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Ook in particuliere handen is de natuur veilig

Directeur Jan Jaap de Graeff van Natuurmonumenten brengt de ontginning van natuurgebied De Beer tot industriegebied, in de jaren zestig, in verband met het recente besluit om de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) te verkleinen (Opinie, 14 oktober). De Beer was een bestaand en vermaard natuurgebied. Het kabinetsbesluit over de EHS komt daarentegen neer op het schrappen van een deel van de ambitie om ‘nieuwe natuur’ te ontwikkelen op landbouwgronden. Dat is een kostbare zaak, waarvan het nut in veel gevallen nog maar moet blijken. Het is niet onlogisch dat deze ambities worden bijgesteld in tijden van bezuinigingen!

De Graeff gruwt van het idee van het kabinet om bossen die buiten de EHS liggen te „verpatsen aan de hoogst biedende”. Dit zou een recept zijn voor aantasting van de natuur, „want de investering moet worden terugverdiend met huizen, bedrijfsterreinen of maïsteelt”. Particuliere boseigenaren worden hier weggezet als op winst beluste lieden zonder oog voor de natuur. Dit is een volstrekt verkeerde voorstelling van zaken, die geheel voorbijgaat aan de vele particuliere eigenaren die hun bossen al generaties beheren, met veel zorg en continuïteit. Ook wettelijk zijn er meer dan voldoende garanties dat bossen en natuurterreinen in ons land hun bestemming behouden, ongeacht hun eigenaar. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben gelukkig niet het monopolie op natuurbeheer.

Ronnie van Woudenberg

Secretaris-directeur van de Federatie Particulier Grondbezit