Onderzoek naar inzet AIVD-agenten bij terrorismeoperaties

De Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en VeiligheidsDiensten (CTIVD) kondigde vandaag een nieuw onderzoek aan rond de rechtmatigheid van de inzet van een aantal operaties van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).

Dat meldt de CITVD op zijn website. De commissie heeft de minister van Buitenlandse Zaken en de voorzitters van de Tweede en Eerste Kamer hiervan op de hoogte gebracht.

De CITVD zal zich gaan richten op een “beperkt aantal agentenoperaties die de AIVD gedurende langere tijd inzet of heeft ingezet in de onderzoeken naar terrorisme, radicalisering en extremisme”. De commissie meldt dat bij het onderzoek “bijzondere” aandacht zal worden gegeven aan de instructie en aansturing van AIVD-agenten en de mogelijke betrokkenheid bij strafbare feiten en activiteiten van geobserveerde personen.

    • Hans Klis