Kortkolom wetenschap

Kustwateren extra gevoelig voor verzuring

Rotterdam. De gestage verzuring van de oceanen door opname van CO2 heeft lokaal veel zwaardere invloed dan nog algemeen wordt ingezien. In het vakblad Nature Geoscience (online, 23 oktober) wordt aangetoond dat langs de kust van de Golf van Mexico en de Oost-Chinese Zee ook al een flinke verzuring optreedt door de aanvoer van voedselrijk water uit grote rivieren. Onder invloed van deze zogenoemde eutrofiëring ontstaat vaak een zware groei aan algen in de oppervlakkig gelegen waterlaag waar voldoende licht doordringt. Als de algen sterven zakken ze naar de diepte waar ze door bacteriën worden afgebroken. Daarbij daalt het zuurstofgehalte van het water, maar stijgt het gehalte aan CO2. De verzuring die dat teweeg brengt komt bovenop de verzuring die al optrad doordat oceanen steeds meer CO2 uit de atmosfeer opnemen. Het vergroot het risico dat zeedieren, waaronder commercieel belangrijke schelpen, moeite krijgen met de aanmaak van een kalkskelet. (NRC)

Eén genvariant maakt rijstkorrels fors groter

Rotterdam. Chinese onderzoekers hebben een natuurlijke genvariant ontdekt die voor grote rijstkorrels zorgt. De korrels van rijstplanten met die genvariant zijn bijna 18 procent zwaarder dan die van planten met een andere variant van het gen, zo bleek uit experimenten. De korrels bestaan niet alleen uit meer cellen, maar ook uit grotere cellen die ook nog eens meer zetmeel bevatten. Toch zijn er voor die hogere opbrengst niet meer water of voedingsstoffen nodig. De planten zetten hun energie efficiënter om in zetmeel (Nature Genetics, 23 oktober online). De Chinese onderzoekers hopen dat deze kennis kan helpen de opbrengst van allerlei rijstrassen te verbeteren, en wellicht ook die van andere gewassen. (NRC)

Vrouwelijk orgasme dient een doel

Rotterdam. Het vrouwelijke orgasme is niet slechts een evolutionair bijproduct van het mannelijke orgasme. Dat stellen Finse onderzoekers in het novembernummer van het tijdschrift Animal Behaviour. Zij lieten 10.000 Finse broers en zussen een enquête invullen over het functioneren van hun orgasme. Er bleek geen verband te bestaan tussen het bereiken van een orgasme bij mannen en bij hun zussen. Er is dus geen sterke genetische basis voor het verschijnsel. Als het vrouwelijk orgasme slechts bestaat dankzij de sterke evolutionaire selectiedruk op het mannelijke orgasme, zou je die genetische basis wel verwachten. Het vrouwelijk orgasme moet dus een doel dienen, aldus de Finnen. Welk doel dat is, laten ze in het midden. (NRC)