Geefwet onder vuur PVV

De PVV wil de invoering komend jaar van de superaftrek bij giften aan culturele instellingen verhinderen. Kamerlid Roland van Vliet heeft een motie in voorbereiding waarmee hij dit spraakmakende onderdeel uit de Geefwet wil elimineren. Culturele instellingen hoopten met de extra aftrek bij giften de bezuinigingen van de overheid voor een deel te kunnen compenseren.

Komende maandag wordt de Geefwet, die het geven aan goede doelen fiscaal stimuleert, besproken. De door staatssecretaris Frans Weekers gepresenteerde wet ligt onder vuur bij veel partijen. Het is zeker niet uitgesloten dat de motie van fiscalist Van Vliet op een meerderheid kan rekenen.

Volgens Van Vliet van gedoogpartner PVV speelt het Rijk via de multiplier „voor Sinterklaas”. „Op deze manier moeten Henk en Ingrid de vrijgevigheid van hun rijke buurman bekostigen. Dat zie ik echt niet gebeuren.”

Jaarlijks wordt in Nederland voor 4,7 miljard euro aan goede doelen gegeven, maar aan culturele instellingen wordt relatief weinig gedoneerd. Om dat te veranderen zouden giften aan culturele instellingen vanaf komend jaar voor 150 procent kunnen worden afgetrokken. Dat betekent in de praktijk dat de overheid aan een gift van 1.000 euro maximaal 78 procent bijdraagt. „Dat is eigenlijk vragen om frauduleuze constructies”, zegt Kamerlid Ed Groot (PvdA). Hij vindt het nog te vroeg om de extra aftrek – de zogeheten multiplier – nu al af te serveren. „Ik wil eerst kijken of bedrijven niet meer mogelijkheden kunnen krijgen voor aftrek bij de winstbelasting. Daar geldt nu een maximum voor van 5.000 euro en dat is natuurlijk heel weinig voor bedrijven. Bij particulieren gaat het om een aftrek van 78 procent, bij bedrijven van minder dan 50 procent [op de vennootschapsbelasting]. Dat is een heel verschil.”

Ook Pieter Omtzigt (CDA) is kritisch op de extra aftrek. „Onder meer omdat die ten koste gaat van de subsidie op het onderhoud van monumenten. En die is ons dierbaar.” Omtzigt weet nog niet of hij de multiplier volledig wil zien verdwijnen. „Maar als we aan de ene kant vinden dat instellingen niet voor 80 procent afhankelijk mogen zijn van rijkssubsidie, moeten we er dan wel voor zijn om giften via de belastingen voor 78 procent te subsidiëren?” De VVD-fractie zegt in een schriftelijke inbreng rond de Geefwet gereserveerd te staan met betrekking tot de extra aftrek.

Van Vliet wil ook verhinderen dat aan culturele instellingen met rijk beloonde bestuurders fiscaal vriendelijk gedoneerd kan worden. „Ik kom ook met een motie waarin wordt geregeld dat giften niet kunnen worden afgetrokken als ze verstrekt zijn aan instellingen met bestuurders die boven de balkenendenorm zitten.” De PVV heeft hiervoor de handen ineengeslagen met de VVD. „Als er zoveel wordt verdiend, kan het wat mij betreft geen goed doel meer zijn.” Ook instellingen met bestuurders die eerder zijn veroordeeld moeten volgens Van Vliet in de toekomst worden uitgesloten van giftenaftrek.

Komende maandag wordt de Geefwet samen met het Belastingplan 2012 door de Tweede Kamer besproken. In de week van 14 november wordt er definitief over de belastingplannen gestemd.

    • Erik van der Walle