Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Berlusconi heeft nog geen steun voor hervormingen

De Italiaanse coalitiepartij Lega Nord weigert in te stemmen met een verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar. Daarmee neemt de druk toe op premier Silvio Berlusconi. Die heeft minder dan 24 uur om met overtuigende bezuinigingen en hervormingen te komen zoals die afgelopen weekend werden geëist door Europese regeringsleiders. Minister voor Infrastructuur Altero Matteoli zei vanochtend dat een regeringscrisis niet uitgesloten is.

Morgen komen de leiders van de Europese Unie en de eurozone opnieuw bijeen in de ultieme poging de staatsschuldencrisis te bezweren. Voorafgaand aan de top in Brussel stemt het Duitse parlement plenair over het Europese noodfonds. De Bondsdag moet instemmen met de plannen om het noodfonds met extra geleend geld te laten werken, waardoor het fonds een kolossale reikwijdte krijgt. Duitse parlementariërs melden dat volgens de plannen het EFSF over meer dan 1.000 miljard gaat beschikken.

In eerste instantie zouden alleen de economische experts over het plan stemmen, maar gelet op de mogelijke grote financiële consequenties voor Duitsland mag het hele parlement er zijn mening over geven.

Net als vorige keer luidt ook morgen de vraag of Merkel erin slaagt haar eigen coalitiepartijen (CDU/CSU en FDP) achter de Brusselse plannen te krijgen. Juist onder de Duitse christen-democraten en liberalen bevinden zich de meeste eurosceptici. De bondskanselier wil bij de stemming niet afhankelijk zijn van de oppositie; dat zou haar positie ernstig verzwakken.

Naast het noodfonds hopen de leiders van de eurozone ook een akkoord te bereiken over de Griekse schuld. Financiële markten zullen een crisisaanpak pas geloofwaardig vinden als een substantieel deel van de Griekse staatsschuld wordt kwijtgescholden. De Italiaanse topambtenaar Vittorio Grilli onderhandelt met bankenvereniging Institute of International Finance (IIF) over de hoogte van de afwaardering. Op de top van 21 juli zegden banken toe vrijwillig 21 procent van de schuld kwijt te schelden. Waarschijnlijk zullen banken 40 tot 60 procent kwijt moeten schelden. Volgens onderhandelaar Charles Dallara van het IIF is nog geen sprake van een akkoord: „Er zijn grenzen aan wat een vrijwillige bijdrage genoemd kan worden.” Als banken gedwongen worden mee te betalen zal dat voor een financiële crisis zorgen, waarschuwde Dallara gisteren.

In het nieuws: pagina 4-5

Economie: pagina 22-25