Met de tekst van Uit Vrije Wil is niet gesjoemeld

Ton Vink beweert dat er met de tekst die burgers hebben ondertekend ter ondersteuning van het Burgerinitiatief Voltooid Leven is gesjoemeld (Opinie, 18 oktober). Onzin! Het is heel duidelijk waarop bijna 117.000 Nederlanders ja hebben gezegd:

„Ik steun het voorstel van Uit Vrije Wil voor legalisatie van stervenshulp aan ouderen die hun leven voltooid achten; dit op hun uitdrukkelijk verzoek en onder voorwaarden van zorgvuldigheid en toetsbaarheid.

„Ik verzoek de Tweede Kamer om dit voorstel te behandelen en vervolgens stappen te ondernemen die tot aanpassing van de desbetreffende wettelijke bepalingen leiden.”

Deze tekst biedt de ruimte de genoemde doelstelling te concretiseren in een proeve van een wet. Dit heeft Uit Vrije Wil gedaan. Ruim een jaar is nagedacht over hoe de stervenshulpverlening aan ouderen het beste kan worden vormgegeven onder het opheffen van de strafbaarheid. Dit was een proces van ontwikkeling. Er zijn verschillende teksten in omloop geweest, inclusief een stuk waarin één keer het begrip ‘invoelbaar’ onder de voorwaarden was opgenomen. Dat klopt, maar er is door burgers nooit iets anders ondertekend dan de genoemde tekst.

In het wetsontwerp staat dat er sprake moet zijn van een vrijwillig, weloverwogen en duurzaam verzoek om stervenshulp. Van invoelbaarheid door de stervenshulpverlener wordt niet gerept. Dit zou, zo bleek ons, ingaan tegen het gedachtegoed van Uit Vrije Wil, omdat zelfbeschikking bij voltooid leven zo centraal mogelijk dient te staan. De proeve van een wet is in 2010 aangeboden aan de Tweede Kamer. Die heeft ons burgerinitiatief geldig verklaard en in behandeling genomen. Er is dus geen enkel misverstand, inhoudelijk noch procedureel. De discussie die Vink zoekt, doet niet ter zake.

Drs. Yvonne van Baarle Prof. dr. Jit Peters

Namens Initiatiefgroep Uit Vrije Wil

    • Drs. Yvonne van Baarle Prof. Dr. Jit Peters