Israël is een hypocriet land en Rosenthal doet mee

Als erkend expert op het gebied van het zionisme moet ik zeggen dat ik het geheel eens ben met de strekking van het opiniestuk van Ramsey Nasr. Een kleine kanttekening is dat Israël mijns inziens niet een land is dat ernaar streeft zuiver Joods te zijn, maar wel „zo Joods als Engeland Engels is” zoals Chaim Weizmann het in de jaren twintig uitdrukte. Israël wil mijns inziens ook graag moreel handelen, maar juist doordat het Joods maken van Palestina – het bijbelse ‘Land van Israël’ – daarmee zo onverenigbaar is, is Israël zo’n enorm hypocriet land geworden. De oplossing van het conflict, de grenzen van 1967, ligt al vast in het internationaal recht. Waarom stelt minister Rosenthal zich niet op achter het internationaal recht in plaats van zo met Israëls hypocrisie mee te gaan?

Dr. J.C. Bosma

Groningen