Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Zorg

Inspectie eist uitwisseling patiëntengegevens in 2013

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) eist dat zorgverleners uiterlijk in 2013 de uitwisseling van medische gegevens van patiënten verbeteren. Anders krijgen huisartsen, apothekers, ziekenhuizen en verpleeghuizen zo’n uitwisselingssysteem opgelegd. Dat zegt de IGZ in het vandaag verschenen rapport De Staat van de Gezondheidszorg 2011.

Pogingen van de politiek om de uitwisseling te verbeteren met een landelijke elektronisch patiëntendossier (EPD) strandden in april in de Eerste Kamer. De senaat vond de risico’s van privacyschending te groot.

Alleen al door verkeerd medicijngebruik overlijden jaarlijks honderden mensen en zijn er 16.000 vermijdbare acute ziekenhuisopnamen. Een belangrijke oorzaak is gebrekkige informatie-uitwisseling tussen zorgverleners.

De IGZ wil dat zorgverleners binnen veertien maanden regels opstellen om veilig informatie over patiënten uit te wisselen en burgers toegang te bieden tot hun eigen dossier. Hebben zorgverleners huisartsen, ziekenhuizen en verpleeghuizen dat binnen veertien maanden niet geregeld, dan legt de IGZ hun zo’n format op. Want Nu is de dossiervorming in de zorg “onder de maat” en lopen patiënten “ernstige risico’s” door gebrekkige informatie-uitwisseling in de zorg.

Inspectie wil EPD nieuw leven inblazen

De Inspectie juicht het toe dat vijf zorgkoepels van artsen en apothekers proberen het EPD nieuw leven in te blazen.

“Wij willen dat initiatief absoluut ondersteunen’”, zegt inspecteur-generaal Gerrit van der Wal. “Met het afschieten van het EPD in de senaat dreigde het kind met het badwater te worden weggegooid. Dat moeten we voorkomen. We moeten de goede ontwikkelingen aan elkaar knopen met extra waarborgen voor de privacy.”

Dat betekent volgens Van der Wal dat zorgverleners patiënten expliciet toestemming moeten vragen om gegevens over hun gezondheidstoestand te kunnen delen. En dat “het systeem niet zomaar te hacken is”. Hij ontkent dat de IGZ de bezwaren van de senaat hiermee negeert.

“Wij willen dat bestaande informatiesystemen beter met elkaar praten. De regionale uitwisseling van medische gegevens is heel erg gebrekkig. We zeggen niet dat er een landelijk EPD moet komen.”

Als zorginstellingen zaakjes niet voor 2013 op orde hebben volgen er maatregelen

Als zorginstellingen in gebreke blijven en hun zaakjes niet voor 2013 op orde hebben, zal de IGZ vaststellen dat zij patiënten geen veilige zorg kunnen garanderen.

“Wij kunnen steekproeven nemen. Dan kijken we wat een huisarts, een apotheek en een ziekenhuis in hun computers hebben staan over bijvoorbeeld het medicijngebruik van een bepaalde patiënt. Wie verkeerde gegevens in zijn systeem heeft staan, kan maatregelen verwachten, zoals verscherpt toezicht.”