Een muur bouwen mag, op je eigen territoir

Het pleidooi van Ramsey Nasr voor een evenwichtiger benadering van het Israëlisch-Palestijnse conflict valt te ondersteunen door ieder weldenkend mens. Er is geen misverstand over mogelijk dat Israël op veel punten al jaren volkomen fout zit. Alle Israëlische nederzettingen op de sinds 1967 bezette Westbank zijn illegaal en dienen te zijner tijd te worden ontruimd; een muur bouwen mag, maar doe dat dan op je eigen territoir binnen de grenzen van 1967 en niet op dat van de Westbank; het getreiter en gechicaneer van Palestijnse reizigers op de Westbank is mensonwaardig en dient te stoppen. Oost-Jeruzalem is natuurlijk een geval apart, maar het moet de hoofdstad van een Palestijnse staat kunnen worden, hoewel niemand kan eisen van de Israëliërs dat zij hun toegang moeten opgeven tot bijvoorbeeld de Klaagmuur.

Dit is allemaal waar, maar Nasr is zelf niet evenwichtig. Hij laat een cruciaal punt onvermeld. Dit betreft het ‘recht op terugkeer’ van Palestijnen. Arafat had het in 2000 (zeven jaar na de veelbelovende Oslo-akkoorden) over circa 4 miljoen mensen: oorspronkelijke vluchtelingen, hun kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, et cetera – naar plaatsen die alleen de oorspronkelijke vluchtelingen (!) in 1948 hadden (moeten) verlaten. Het betreft een recht op terugkeer naar plaatsen die op Israëlisch grondgebied liggen binnen de grenzen van 1967! Het is begrijpelijk dat Israël dit weigert. Als Palestijnen aan deze eis vasthouden, komt er nooit vrede.

Robert J. Smits

Teteringen