‘EU steunt Nederlandse wens voor sterker toezicht op begrotingen’

Nederland heeft op de EU-top van vandaag in Brussel een kleine overwinning geboekt. De EU-regeringsleiders steunen het versterken van de bevoegde commissaris voor een scherper toezicht.

Begin vorige maand werd bekend dat Rutte namens Nederland bij de andere EU-landen wil voorstellen dat er een aparte eurocommissaris komt die toeziet op naleving van de afspraken in het stabiliteitspact. De financiële crisis in de eurozone komt volgens Rutte voort uit het feit dat de begrotingsregels voor eurolanden niet worden nageleefd.

In het plan van Rutte komt een EU-land dat zich niet aan de begrotingsregels houdt, onder curatele te staan van de nieuwe eurocommissaris. Hoe vaker een land de afspraken heeft geschonden, des te meer bevoegdheden de eurocommissaris heeft om in te grijpen in de financiën van het land. Eerder werd al bekend dat Frankrijk, Duitsland en voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso zich enthousiast toonden.