Wie is verantwoordelijk voor het huiswerk?

Mooie aanvulling

Stop de wildgroei van huiswerkinstituten, schrijft Ton van Haperen (Opinie, 17 oktober) . Mijns inziens zijn huiswerkinstituten juist een aanvulling op het onderwijs.

Huiswerkinstituten houden zich, naast inhoudelijke bijlessen, vooral bezig met zaken rondom de overgang van basisschool naar middelbare school, want deze laatste besteedt vaak weinig aandacht aan leer- of concentratieproblemen of agendagebruik, hetgeen de overgang bemoeilijkt. Onderwijs en huiswerkbegeleiding zijn twee verschillende disciplines; hierdoor zal een huiswerkinstituut nooit de rol van de middelbare school kunnen overnemen.

Begeleiding kan inderdaad prijzig zijn. Daar staat echter tegenover dat een leerling meer aandacht krijgt en dat vragen direct beantwoord worden. Huiswerkbegeleiding is meestal kortdurend, waardoor het gratis onderwijs nooit aangetast kan worden door het bestaan van huiswerkinstituten.

Particuliere huiswerkinstituten hebben wel degelijk de expertise om leerlingen bij te staan; de studenten hebben immers de stof zelf op vwo-niveau gehad en specialiseren zich in een bepaald onderdeel. Studenten zijn ook gemotiveerd; ze zijn bezig met het vak dat hen interesseert. ‘Hobbyisten’ zou ik hen dus allerminst willen noemen.

Verantwoordelijkheden wat betreft onderwijs liggen bij iedere betrokkene: de leerling, de docent, de schoolleiding en de ouders. Een huiswerkinstituut kan daarnaast dienen om de transitieperiode tussen basisschool en middelbare school te overbruggen of voor het laatste duwtje in de rug. Een huiswerkinstituut is een toevoeging, geen bedreiging.

Marlieke Eekman

Huiswerkbegeleidster/vervangend coördinator bij Juffrouw Julia Huiswerkinstituut te Amersfoort

Stress afkopen

Een voortreffelijke bijdrage van Ton van Haperen. Ouders kopen zorg / stress af en de scholen laten steken vallen door een organisatie neer te zetten waarin veel dingen leuk moeten zijn, maar de leerlingen zich niet in rust en regelmaat de stof kunnen eigen maken.

Dat commerciële ondernemers van dit gat in de markt gebruikmaken is hun niet kwalijk te nemen, en mij is opgevallen dat menig schoolleider zich allang heeft neergelegd bij deze ontwikkeling. Klassenruimtes worden na lestijd graag aan deze ondernemers verhuurd.

Wie betalen het gelag? De ouders die het kunnen en willen betalen. Maar ook de ouders die zich geen 450 euro per maand kunnen permitteren en moeten vaststellen dat hun kinderen in deze markt minder kansrijk zijn. En tot slot misschien ook de leerlingen die niet leren om een eigen verantwoordelijkheid te dragen voor hun schoolsucces.

De oplossing? Schoolbesturen erkennen dat het voorbereiden op een schoolexamen op school thuishoort. Dus met veel inzet de leerlingen onderwijs geven (en dat hoeft helemaal niet altijd leuk te zijn) en goed begeleiden, en bij aanmelding al op de ouders een dringend beroep doen om opvoeding en begeleiding van hun kinderen in eigen regie te houden, ook als dat wel eens vermoeiend of stressvol zal zijn. Daarnaast moet de overheid nadenken hoe de kwaliteit van docenten en de aantrekkingskracht van het onderwijs kan worden verbeterd.

Rob Heijboer

Bilthoven

    • Rob Heijboer
    • Marlieke Eekman