Voorkom duurdere zorg

Mijn huisarts maakt deel uit van een Medisch Centrum waar diverse behandelingen mogelijk zijn: o.a. hartfilmpjes, longfunctie, spiraaltje aanbrengen, gehoorfunctie. Indien als gevolg van de aangekondigde kortingen de huisarts moet bezuinigen op assistent en/of praktijkondersteuner, dan leidt dat tot extra kosten voor duurdere ziekenhuiszorg en tot onnodige verhoging van de basisverzekering. Daar zit de burger niet op te wachten.

A. Glazener

Zeist

    • A. Glazener Zeist