Tochtgat, nog wel

In reactie op het artikel ‘Vitale metropool of sfeerloos tochtgat, dat is de kwestie’ (NRC Handelsblad,14 oktober) het volgende. Waarom doet Amsterdam het zoveel beter dan Rotterdam? Omdat zoals Gyz La Rivière stelt, Rotterdam niet alleen door het fascisme is gebombardeerd, maar ook door de modernisten en door de stadsvernieuwing. Amsterdam kende maar anderhalf bombardement. De Duitsers lieten de gebouwde stad grotendeels met rust, modernisten zijn buiten de Ringweg A10 gehouden, alleen de stadsvernieuwing heeft er zijn volledige fnuikende werking gehad. Belangrijker is dat Amsterdam een gemengde stad is (handels-, financiële en overige dienstverlenings-, industrie-, cultuur- en studentenstad). Er zijn veel redenen om naar Amsterdam te trekken, wat een verscheidenheid aan mensen oplevert. Diversiteit is de grote aantrekkingskracht van steden, zeker in de hedendaagse kenniseconomie.

Rotterdam moet zich niet alleen richten op ‘veel’ (een kritische massa), maar vooral op ‘veelsoortigheid’. Een stad met een grote variatie in functies en een diverse bevolking, heeft de toekomst. Voor Rotterdam geldt per direct: (1) haal de universiteit en de studenten als de wiedeweerga het centrum en de negentiende-eeuwse wijken binnen; (2) hou anti-stedelijke projecten als de Verticale Stad van Rem Koolhaas, die de stad afsluiten voor veelsoortigheid, buiten de deur; (3) investeer in de (potentieel) mooie en kansrijke delen van de stad en laat de vele miljoenen euro’s niet in achterstandswijken verdampen, zoals Leendert Bikker terecht constateert. Inhumaan? Welnee! Uiteindelijk profiteren ook mensen uit Rotterdam-Zuid van een economisch sterke centrumomgeving.

Jos Gadet

Geograaf, werkzaam bij de Dienst Ruimtelijke Ordening in Amsterdam. In november verschijnt zijn boek Terug naar de stad.

    • Jos Gadet Geograaf