Solidair pensioen graag

De heer Breeman (Opinie & Debat, 15 oktober) bekritiseert jongerenorganisaties en AVV omdat zij zich weren tegen het leeglopen van pensioenfondsen. Onze pijlen richten zich tegen de bestuurders van vakbonden en (bedrijfstak)pensioenfondsen, die te veel beloofd hebben en te weinig premie geïnd en nu te veel uitbetalen. De kosten worden doorgeschoven naar jongeren.

Waar wij op aandringen is dat de solidariteit wordt teruggebracht in het pensioenstelsel. Dit betekent inderdaad dat de pensioenfondsen moeten stoppen met het uitkeren van uitkeringen aan gepensioneerden als dat geld afkomstig is van de pensioenen van jongeren (zeg onder de 50). Dat kun je niet leuk vinden, het staat gewoon in de Pensioenwet. Helaas durven pensioenfondsen nog steeds niet de waarheid te vertellen aan hun deelnemers uit angst voor sociale onrust en dreigende rechtszaken. De problemen vooruitschuiven is altijd makkelijker.

Bovendien leest de heer Breeman slecht. Het gaat ons er niet om te voorkomen dat jongeren van nu gemiddeld een lager pensioen gaan krijgen dan de huidige ouderen. De versobering van de gemiddeld uiterst hoge pensioenuitkeringen is allang een onontkoombaar feit. Bovendien zal de achteruitgang van jongeren naar verwachting tientallen procenten bedragen zoals ook in het bekritiseerde artikel stond. We strijden tegen deze oneerlijke verdeling en willen voorkomen dat er niets over blijft voor jongeren.

Martin Pikaart

Voorzitter Alternatief Voor Vakbond