Rutte komt Kamer tegemoet in debat over eurotop

Rutte in een onderonsje met D66-leider Pechtold en PvdA-leider Cohen. Foto NRC / Roel Rozenburg

Premier Rutte is de Tweede Kamer vandaag tegemoet gekomen door enkele moties van de oppositie ter harte te nemen. Rutte kwam tijdens het Kamerdebat over de eurotop in het nauw toen hij de voorstellen van de Kamer laconiek van de hand wees.

De oppositie dreigde de steun voor de onderhandelingsinzet in Brussel op te zeggen als Rutte geen toezeggingen deed op een aantal onderwerpen. Een motie van GroenLinks om alle banken op te splitsen ging Rutte te ver, maar wel ging hij akkoord met het “onderscheiden” van nuts- en zakenbanken. De motie werd later met algemene stemmen aangenomen.

Ook de motie om de economie te stimuleren door een verschuiving van bezuinigingen naar hervormingen werd aangenomen. Evenals de motie over het vastleggen van fundamentele sociale grondrechten in Europa. Tot slot moet het kabinet inzichtelijk maken welke maatregelen een lidstaat kan nemen om te voldoen aan de criteria voor de macro-economische onevenwichtigheden in Europa.

Als minderheidskabinet is Rutte afhankelijk van steun van de oppositie. Dat werd hem vandaag door de partijen nog eens duidelijk gemaakt.

Twitter avatar diederiksamsom Diederik Samsom Rutte herstelt haastig de onbezonnenheid van 1ste termijn. Komt oppositie beetje tegemoet. Maar echte beoordeling volgt pas als pakket er is
Twitter avatar TofikDibi Tofik Dibi Boodschap aan de @MinPres is dat de steun van GroenLinks, PvdA en D66 niet onvoorwaardelijk is, maar tweerichtingsverkeer #eurodebat
Twitter avatar GroenLiesbeth Liesbeth v Tongeren Les van de dag; steun oppositie voor Rutte’s inzet in Europa niet gratis. O.a. scheiding burger/zakenbanken, transactie tax.

De Kamer debatteerde vandaag met Rutte terwijl minister van Financiën Jan Kees de Jager gesprekken voert in Brussel met zijn collega’s van de overige EU-landen over de aanpak van de crisis. Rutte wilde in de Tweede Kamer niet te veel prijsgeven over de Nederlandse inzet, omdat hij vreesde de onderhandelingspositie van De Jager te ondermijnen. Dit tot ergernis van de Kamer.

    • Marije Willems