'Heineken-ontvoering' gewoon in bioscoop

De film De Heineken Ontvoering kan volgend week donderdag gewoon in roulatie gaan. Dat is de uitspraak van de Amsterdamse rechter in een kort geding van Heinekenontvoerder Willem Holleeder, die eiste dat filmbedrijf IDTV de op hem gelijkende hoofdpersoon Rem Hubrechts uit de film verwijdert.

Advocaat Jens van den Brink van IDTV zegt blij te zijn met de uitspraak, en eveneens dat de rechter subsidiaire eisen afwees, zoals het recht tot voorinzage van de film. „Het zou verontrustend zijn als je een film over een geruchtmakende misdaad als de Heinekenontvoering eerst aan de misdadiger zelf moet voorleggen. Holleeder eist in feite dat we ons houden aan het verhaal dat hij liet optekenen in het boek van Peter R. de Vries. Dat zou de misdadiger tot enige betrouwbare bron maken over een misdaad en hebben we verder geen opsporingsapparaat meer nodig.”

Holleeder strafrechtadvocaat Stijn Franken betreurt de uitspraak, maar kan over verdere stappen pas iets zeggen als hij de motivering van het vonnis heeft gelezen. Die wordt komende donderdag openbaar.

Willem Holleeder (53) wilde Rem Hubrecht uit de film van regisseur Maarten Treurniet over de ontvoering van biermagnaat Freddy Heineken in 1983 laten verwijderen op straffe van een dwangsom van 50.000 euro per dag. Zijn civiele advocaat Dieuwke Levinson-Arps trachtte te bewijzen dat de film ‘een wraakoefening’ betrof op de Heinekenontvoerders, dat Holleeders resocialisatie door de film werd bemoeilijkt en zijn naam besmeurd.

Het fictieve personage Rem Hubrechts is deels op Holleeder en deels op de jonge ontvoerder Martin Erkamps is gebaseerd. Deze Rem treitert, martelt en bedreigt de ontvoerde Freddy Heineken uit rancune. Nederlands bekendste crimineel, die een celstraf van negen jaar uitzit wegens afpersing maakt zich niet zozeer druk om mogelijke reputatieschade, maar om het feit dat het publiek feit en fictie niet kan onderscheiden.