'Verwacht pensioengat is niet te repareren'

Het koopkrachtverlies als gevolg van de verwachte kortingen op de pensioenuitkeringen van ouderen in 2013, zal nauwelijks te repareren zijn. Als de financiële positie van de grootste pensioenfondsen op korte termijn niet verbetert en er begin volgend jaar definitief wordt besloten tot ‘afstempelen’ zal die korting gemiddeld 4 tot 5 procent zijn. In het totaal levert dat een koopkrachtverlies van 900 miljoen euro op, zo blijkt uit interne berekeningen in de pensioenbranche.

Met name de financiële situatie bij de pensioenfondsen in de metaalsector, PME en PMT (samen 1,88 miljoen deelnemers) is zorgelijk. Als de financiële markten voor het eind van het jaar niet aantrekken, kan het bij die fondsen gaan om kortingen van 10 procent of meer.

Gepensioneerden krijgen volgend jaar al te maken met een koopkrachtverlies van 1 procent, zo blijkt uit de meest recente berekeningen van het Centraal Planbureau. In die berekeningen, gemaakt in het kader van de begroting, was het koopkrachtverlies door kortingen op de pensioenuitkeringen nog niet meegenomen.

Reparatie van dat koopkrachtverlies ligt in de Tweede kamer politiek gevoelig omdat ouderen met een hoge pensioenuitkering daar meer van profiteren dan ouderen met een klein aanvullend pensioen.

Woordvoerders van PvdA, CDA en GroenLinks zijn terughoudend om het initiatief te nemen. „Het is privaat opgebouwd vermogen. Het is politiek onwenselijk en complex om kortingen te compenseren”, zegt GroenLinks-woordvoerder Jesse Klaver. PvdA-woordvoerder Roos Vermeij vindt dat het kabinet zelf met voorstellen moet komen. „Deze problematiek is nieuw en was nog niet bekend toen in september de begroting werd gepresenteerd.”

De SP wil voorkomen dat er gekort wordt op de pensioenen. „De financiële situatie van de meeste fondsen is zo slecht omdat de rekenrente kunstmatig laag wordt gehouden. Met een ander rentepercentage stijgt de dekkingsgraad van de fondsen automatisch. Maar de koopkracht van ouderen moet op peil blijven. Deze mensen kunnen geen kant op, ze kunnen niet nog een bijbaantje nemen”, aldus SP-Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt.