Onzin over Fontys

De kwaliteitsagenda 2012-2015 van Fontys heeft veel aandacht gehad. Focus en helderheid. Op één A4’tje. Kort samengevat: kwaliteit door focus op goed onderwijs waarin kennis, structuur, begeleiding en stevige studie-inspanning centraal staan. Meer eisen aan studenten en docenten.

Over dat laatste punt schreef Leo Prick. Hij beschuldigde Fontys van ‘diplomadevaluatie’ (Opinie, 12 oktober).

Waar ging het over? Onze ambitie is dat over vier jaar 80 procent van onze docenten masterniveau heeft. Prick stelt dat het een illusie is te menen dat iedereen in staat is om dat verschil (van bachelor naar master) in drie jaar te overbruggen, maar dat het Fontys wel zal lukken omdat ze creatief genoeg is om een aanvullende opleiding te ontwikkelen die voor alle docenten haalbaar is en daar het etiket master op te plakken. Suggererend dat wij alle docenten even een masterdiploma geven. Aperte onzin.

Hoe zit het wel? Fontys kent nu al 61 procent docenten op minstens masterniveau. Door gericht aannamebeleid waarbij masterniveau een voorwaarde is groeit dit op basis van de vervangingsvraag de komende jaren geleidelijk naar 80 procent. Daarnaast krijgen docenten die dat in zich hebben de mogelijkheid het masterniveau te halen. Ook nog enige procenten.

Met een belletje had Leo Prick kunnen vragen hoe het zit. Die moeite nam hij niet. Jammer. Zijn oordeel had hij klaar, zijn redenering zocht hij erbij.

Marcel Wintels

Voorzitter College van Bestuur Fontys hogescholen