Middeleeuwen

Onbegrijpelijk is de opmerking van Bas Blokker in zijn recensie van Peter Raedts’ boek De ontdekking van de Middeleeuwen (Boeken, 07-10-2010) dat Nederland zich niet bekommert om de Middeleeuwen en dat nooit heeft gedaan. In Nederland ontstond Huizinga’s Herfsttij der Middeleeuwen, schreef Hella Haasse Het woud der verwachting, werd de jeugd verblijd met Fulco de Minstreel en de televisieserie Floris. Sinds de 19de eeuw hebben diverse stichtingen hier kastelen, kerken en kloosters gerestaureerd, met het accent op herstel van middeleeuwse gotiek. De Floris V-verering werd een thema van de oude geschiedeniscanon. En voor het katholieke volksdeel waren de middeleeuwen een echte bloeitijd. Dit leidde na de katholieke emancipatie tot vele neogotische kerken en andere bouwwerken, ook in protestantse streken. De (verloren) middeleeuwse vrijheid werd een dankbaar studieonderwerp in de Friese beweging, met veel aandacht voor middeleeuwse taal en bronnen. Dat resulteerde in internationaal erkende wetenschappelijke publicaties. Middeleeuwse handschriften kwamen door kleurendruk sterk in de belangstelling. Mediëvistiek, codicologie en middeleeuwse taalkunde werden succesvolle wetenschappelijke disciplines. Door dat alles konden Thea Beckman en Umberto Eco hier scoren met de middeleeuwen.

Hans Westra, Zuidhorn,

    • Hans Westra