GGD: geen huizen dicht bij megastallen

De afstand tussen woningen en megastallen moet worden vergroot. In een straal van 250 meter rond een intensief veehoudend bedrijf mogen geen nieuwe huizen gebouwd worden.

Dat heeft GGD Nederland, een overheidsorgaan, voorgesteld in reactie op een rapport van oud-minister Alders (PvdA) over megastallen. De GGG noemt ook een straal van duizend meter rondom megastallen: daarbinnen mag alleen nieuwbouw komen als eerst gezondheidseffectenrapportages zijn gemaakt. Het is een advies, gemeenten hoeven dit niet over te nemen. Het advies is ook aan de Tweede Kamer gericht.

Politieke partijen en gezondheidsorganisaties praten al langer over de toekomst van de zogeheten megastallen. Dat zijn boerderijen waar bijvoorbeeld minimaal 250 koeien of 120.000 kippen leven. Volgens cijfers uit 2009 zijn er in Nederland minimaal 290 megastallen.

De GGD zegt dat de wetgeving te eenzijdig gericht is op geurhinder en fijnstof. Er zou te weinig aandacht zijn voor het gevaar van virussen en bacteriën. „We hebben dit advies uit voorzorg verstrekt”, zegt een woordvoerder. Uit een recent rapport in opdracht van de ministeries van Volksgezondheid en Economische Zaken is „al gebleken dat dichtbij een intensief veehouderijbedrijf wonen schadelijk is”, aldus de GGD. „Maar er is nog geen duidelijkheid tot op welke afstand die effecten precies reiken.”

In dat rapport stond onder andere dat in de nabijheid van pluimvee- en geitenbedrijven significant meer gevallen van longontsteking voorkomen dan elders. Astma, COPD, hooikoorts en infecties aan de bovenste luchtwegen komen in de omgeving van intensieve veehouderijen minder vaak voor. Maar bij mensen die reeds astma hebben, worden meer complicaties of infecties aan de bovenste luchtwegen gezien. Boerenorganisatie ZLTO vindt het advies van de GGD „voorbarig”. De werkelijkheid is „veel genuanceerder”.