De Pausen

In de bespreking die Atte Jongstra schreef over John Juliud Norwich’s boek De Pausen (Boeken, 23-09-2011) staat dat wereldlijke machthebbers altijd hebben geprobeerd hun macht te legitimeren door hun territorium om te dopen tot ‘Heilig Rooms Rijk’ wat een alliantie zou betekenen met de zittende Paus. Ik vrees dat hier ‘Rooms’ staat vermeld in de betekenis van ‘Rooms Katholiek’. En dat is onjuist: het Duitse keizerrijk werd door Karel de Grote gesticht met de pretentie dat het opvolger zou zijn van het Romeinse rijk, en de gangbare term daarvoor was eeuwenlang: het Roomse Rijk. De keizers werden gekozen door de keurvorsten, en omdat in de christelijke opvatting alle gezag van God kwam, werden ze na hun keuze ook gekroond door de Paus, soms pas jaren later, soms nooit, zoals onze graaf Willem II.

O.L.E. Jongmans, Wateringen