Artsen moeten patiënt adviseren bij euthanasie

De euthanasiewet biedt meer mogelijkheden dan mensen denken.

Artsen hebben de plicht patiënten te ondersteunen die met medicijnen hun leven willen beëindigen. Goede hulpverleners horen hun patiënten daarover desgevraagd informatie te verstrekken. Dat zei Lode Wigersma, directeur beleid van de artsenfederatie KNMG, woensdag op een symposium in Utrecht. De KNMG stelde onlangs dat de euthanasiewet veel meer mogelijkheden biedt dan mensen denken. Mensen hoeven geen terminale ziekte te hebben, maar kunnen ook een opeenstapeling van ouderdomsklachten of beginnende dementie hebben, om aan criteria van de euthanasiewet te voldoen. Patiënten die niet aan de criteria voldoen, bijvoorbeeld niet uitzichtloos en ondraaglijk lijden, kunnen hun arts toch om hulp vragen, zei Wigersma. „Artsen mogen geen medicijnen voorschrijven waarmee deze patiënten zichzelf doden, maar zij moeten hen er wel op wijzen welke middelen het geschiktst zijn en hoe ze die zouden kunnen verzamelen.” Hulp bij zelfdoding is strafbaar in Nederland, maar daarover informatie verstekken niet. Het behoort volgens de KNMG tot de professionele plichten van de arts om met de patiënt te praten als deze medicijnen wil verzamelen voor zelfmoord. (NRC)