Outsider met nestgeur

Hij bleef een outsider op de redactie, maar Jenze Tamminga kende de lezers van Trouw als geen ander.

Oud-hoofdredacteur Jenze Tamminga van dagblad Trouw, die gisteravond op bijna 85-jarige leeftijd in Amsterdam overleed, volgde in 1972 J.A.H.J.S. (Siewert) Bruins Slot op. Die had de uit de Tweede Wereldoorlog stammende verzetskrant sinds 1945 geleid.

In de jaren zestig had Bruins Slot, die tussen 1956 en 1963 ook fractieleider van de Antirevolutionaire Partij in de Tweede Kamer was, een ommezwaai gemaakt naar een radicaal-evangelische politiek. Bij Trouw vertaalde zich dat in een verbreding van de identiteit. Van een gereformeerd clubblad werd Trouw een professionele krant. Een deel van de overwegend orthodox-gereformeerde lezers vervreemdde van de krant. Vooral die lezers die er na de fusie met vier protestantse Kwartet-kranten in Zuid-Holland (De Rotterdammer, Nieuwe Haagse Courant, Nieuwe Leidse Courant en Dordts Dagblad) bijkwamen hadden grote moeite met de nieuwe koers, die door sommigen als nogal anarchistisch werd ervaren.

Toen Bruins Slot in 1971 terugtrad en kort daarna overleed, had Trouw behoefte aan een hoofdredacteur die de relatie met de achterban zou kunnen herstellen. Die werd uiteindelijk gevonden in Jenze Tamminga, ook gereformeerd en ook antirevolutionair. Hij werkte tot dan toe als beleidsmedewerker bij kantoormeubelfabrikant Ahrend, en speelde een prominente rol in de hoofdstedelijke ARP.

Trouw-journalist A.J. Klei typeerde hem ooit treffend als „een zeer ongebruikelijke hoofdredacteur”. Journalistieke ervaring had hij niet, maar hij was een open en beminnelijk man. Af en toe legde hij een knipseltje uit een buitenlandse krant op het bureau met de vraag: hoe is dat bij ons?

Juist dat gebrek aan journalistieke ervaring, laat staan de arrogantie die de journalistieke professie nogal eens kenmerkt, maakte hem bij uitstek geschikt voor contacten met de lezers. Hij verstond hun taal en deelde hun nestgeur. Als relatieve buitenstaander ter redactie herkende hij zich in hun kritische reacties. Die positie stelde hem in staat veel lezers voor zijn krant te behouden. Hij nam afscheid in 1984.