Lager pensioen dreigt voor miljoen Nederlanders

Veel Nederlandse pensioenfondsen hebben door de onzekere financiële tijden een te lage dekkingsgraad, wat uitbetaling van pensioenen in gevaar brengt. Foto AFP Veel Nederlandse pensioenfondsen hebben door de onzekere financiële tijden een te lage dekkingsgraad, wat uitbetaling van pensioenen in gevaar brengt. Foto AFP

De pensioenen van zo’n miljoen Nederlanders gaan naar verwachting omlaag. Ruim honderd pensioenfondsen dreigen per april 2013 het mes te moeten zetten in de pensioenen. Dat zegt Gerard Riemen, directeur van koepelorganisatie de Pensioenfederatie, vandaag in Het Financieele Dagblad.

Hij baseert zich op gegevens van De Nederlandsche Bank (DNB) en de dekkingsgraad van vijf grote fondsen die vandaag wordt gepubliceerd. Dit cijfer laat zien in hoeverre een fonds de komende jaren aan zijn verplichtingen kan voldoen. De wettelijk vereiste dekkingsgraad bedraagt 105 procent, maar sommige fondsen komen niet verder dan 90 procent.

Gemiddeld gaat er drie procent van de pensioenen af. Dat percentage kan zelfs oplopen tot vijftien procent.

Riemen:

“De rekening moet nu worden betaald. De tijd dat er kon worden gewacht met afstempelen is voorbij.”

Volgens hem is het voor het eerst dat er op zo’n grote schaal wordt gekort.

“Zeker bij fondsen die nu onder de 90 procent zitten, wordt sowieso gekort.”

Zo’n 250 fondsen kampen met een tekort. Daarvan staan er honderd er zeer zwak voor. De Pensioenfederatie wil geen namen noemen. De koepelorganisatie probeert in samenwerking met DNB en het ministerie van Sociale Zaken tot een oplossing te komen.

Minister Kamp van Sociale Zaken geeft de pensioenfondsen langer de tijd om hun zaken op orde te krijgen. Daardoor hoeven de fondsen niet direct over te gaan tot het verhogen van de premies.

    • Marije Willems