Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Koopkracht gepensioneerden vanaf 2013 met 900 miljoen euro omlaag

De koopkracht van gepensioneerden zal vanaf 2013 met in totaal zo’n 900 miljoen euro dalen als gevolg van de massale kortingen op de pensioenuitkeringen. Die kortingen gaan niet alleen ten koste van de koopkracht, maar ook van het consumentenvertrouwen.

Dat blijkt uit vertrouwelijke berekeningen uit de pensioenbranche. De effecten van deze extra koopkrachtdaling zijn nog niet meegenomen in de meest recente berekeningen van het Centraal Planbureau. In de Macro Economische Verkenning die met Prinsjesdag werd gepresenteerd werd al rekening gehouden met een koopkrachtdaling voor ouderen van 1 procent.

Vanochtend gaven de vijf grootste pensioenfondsen aan dat hun dekkingsgraden verder zijn weggezakt als gevolg van de economische omstandigheden. De fondsen overwegen te korten op de pensioenuitkering. Veel andere pensioenfondsen staat er financieel zo slecht voor dat korten op de uitkering de enige uitweg is. Formeel besluiten pensioenfondsen pas volgend voorjaar of en hoeveel er gekort moet worden. Om de tekorten aan te zuiveren kunnen de fondsen ook de premies verhogen, maar dat is schadelijker voor de economie en de koopkracht dan het korten op de uitkering. Daarom heeft minister Kamp (Sociale Zaken, VVD) een aantal pensioenfondsen die er slecht voor staan ontheffing verleend voor de in de Pensioenwet voorgeschreven premieverhoging.

In de pensioenbranche wordt ervan uitgegaan dat alleen al de aankondiging van de kortingen koopkrachtgevolgen zal hebben. Pensioendeelnemers zullen zich realiseren dat een uitkering, gebaseerd op 70 procent van het middelloon, niet meer gegarandeerd is. Dat zal gevolgen hebben voor het consumentenvertrouwen en de private bestedingen, bovenop de directe macro-economische effecten, aldus een interne circulaire.

Vandaag werd bekend dat het consumentenvertrouwen deze maand verder is gedaald. Niet eerder waren consumenten zo pessimistisch over hun eigen financiën in de komende twaalf maanden, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bij de berekening van de koopkrachtdaling is uitgegaan van een gemiddelde korting van 5 procent per fonds. Maar sommige pensioenfondsen, zoals het Pensioenfonds voor de Metalectro (PME) en het Pensioenfonds Metaal en techniek (PMT) (samen 1,88 miljoen deelnemers) moeten tot 10 procent korten om hun dekkingsgraad op het vereiste niveau van 105 procent te krijgen.