Glanzende opname

cd klassiek Johann Christian Bach: Requiem ***

Of Johann Christian Bach zich zelfbewust van zijn vader wilde afzetten – het is romantische speculatie. Opvallend is niettemin hoe deze jongste Bachzoon in veel opzichten afweek van de vrome Johann Sebastian. J.C. reisde rusteloos door Europa, van Berlijn via Italië op weg naar beroemdheid in Londen. In Italië bekeerde hij zich tot het katholicisme en zette hij de eerste operanoten op papier. Van zijn extroverte muziek heeft de jonge Mozart nog een graantje meegepikt. Een nieuwe cd van het soepel zingende RIAS Kammerchor legt nu de nadruk op een minder bekende episode; het Requiem en het Miserere schreef Bach aan het begin van zijn carrière in Milaan, in een mengvorm van oude en nieuwe stijlen. Een prachtig team van dirigent Hans-Christoph Rademann tekent voor de glanzende opname. De Akademie für Alte Musik Berlin speelt verzorgd, het geaffecteerde en warme stemgeluid van sopraan Lenneke Ruiten mengt mooi met alt Ruth Sandhoff. Toch: een dramatisch Dies irae ten spijt doet de muziek vaak wat onbekommerd en onpersoonlijk aan. Dan beklijft de oude Bach veel beter.