Consumentenvertrouwen gedaald - werkloosheid verder opgelopen

Nederlandse consumenten zijn in oktober somberder geworden en waren niet eerder zo pessimistisch over hun eigen financiën in de komende twaalf maanden, dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekendgemaakt.

Het CBS stelt het consumentenvertrouwen samen uit twee deelindicatoren: het economisch klimaat en de koopbereidheid. Beide indicatoren daalden deze maand.

Over hun eigen financiële situatie in het komend jaar waren consumenten volgens het statistiekbureau ongekend pessimistisch. De indicator bereikte de laagste stand in 25 jaar. Wel vonden consumenten de tijd voor het doen van grote aankopen iets minder ongunstig.

Ook over de arbeidsmarkt waren consumenten negatief. In totaal 65 procent verwachtte dat de werkloosheid in de komende 12 maanden stijgt, terwijl 7 procent op een daling rekende.

Werkloosheid verder opgelopen

Ook meldt het CBS dat de werkloosheid in Nederland is in september verder opgelopen is tot 5,6 procent, waarmee voor de derde opeenvolgende maand sprake is van een stijging. Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden nam het aantal werklozen in september met 17.000 personen toe tot 438.000.

Het werkloze deel van de beroepsbevolking steeg daarmee met 0,2 procentpunt van 5,4 procent in augustus. In juli was de werkloosheid nog 5,3 procent. Het CBS constateert dat de werkloosheid zowel bij mannen als vrouwen vrijwel even sterk is toegenomen.

Ondanks de sterke stijging in de afgelopen drie maanden is de werkloosheid in Nederland nog steeds opvallend laag in vergelijking met de meeste andere landen.

Stijging jonge werkzoekenden

Het statistiekbureau constateert echter wel een stijging van het aantal jonge werkzoekenden. Bij UWV Werkbedrijf stonden in september 455.000 werkzoekenden ingeschreven, waarbij het aantal werkzoekenden jonger dan 25 jaar voor de tweede maand op rij een stijging liet zien, meldt het CBS.

Daarnaast meldt het statistiekbureau dat het aantal lopende WW-uitkeringen in september met 1,7 procent daalde tot 252.000, waarbij vooral het aantal vanwege door werkhervatting geëindigde uitkeringen in een maand tijd sterk toenam.