Artsenorganisatie: patiënt die dood wil moet medicijnadvies krijgen

Artsen hebben de plicht patiënten te ondersteunen die met medicijnen hun leven willen beëindigen. Goede hulpverleners horen hun patiënten daarover desgevraagd informatie te verstrekken.

Dat zei Lode Wigersma, directeur beleid van de artsenfederatie KNMG, gisteren op een symposium in Utrecht. De Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig levenseinde (NVVE) organiseerde de bijeenkomst omdat het 20 jaar geleden was dat Huib Drion zijn essay in deze krant publiceerde over het zelfgewilde levenseinde van ouderen.

De KNMG stelde onlangs dat de euthanasiewet veel meer mogelijkheden biedt dan mensen denken. Mensen hoeven geen terminale ziekte te hebben, maar kunnen ook een opeenstapeling van ouderdomsklachten of beginnende dementie hebben, om aan criteria van de euthanasiewet te voldoen.

Patiënten die niet aan de criteria voldoen, bijvoorbeeld niet uitzichtloos en ondraaglijk lijden, kunnen hun arts toch om hulp vragen, zei Wigersma. „Artsen mogen geen medicijnen voorschrijven waarmee deze patiënten zichzelf doden, maar zij moeten hen er wel op wijzen welke middelen het geschiktst zijn en hoe ze die zouden kunnen verzamelen.”

Hulp bij zelfdoding is strafbaar in Nederland, maar daarover informatie verstekken niet. Het behoort volgens de KNMG tot de professionele plichten van de arts om met de patiënt te praten als deze medicijnen wil verzamelen voor zelfmoord. Artsen mogen mensen niet aanzetten tot zelfdoding, maar uit jurisprudentie blijkt dat aanzetten verder gaat dan het zakelijk verschaffen van informatie over de mogelijkheden en risico’s van zelfdoding.

Bernard Sutter van de Zwitserse organisatie Exit vertelde hoe Zwitsers een einde aan hun leven kunnen maken. Artsen verstrekken daar de middelen, maar assisteren de patiënt niet. Dat doen getrainde stervensbegeleiders. Zij bellen na afloop de politie, lijkschouwer en officier van justitie. Deze toetsen of aan alle eisen is voldaan. In Nederland pleit de groep Uit Vrije Wil ervoor dat iedereen boven de 70 zonder tussenkomst van een arts met professionele hulp een einde aan zijn leven kan maken.