VVD tegen verbod op ritueel slachten

De VVD in de Eerste Kamer is tegen een verbod op onverdoofd ritueel slachten. VVD-senator Sybe Schaap noemt het voorstel daartoe „slecht onderbouwd. Ik heb er zeer veel moeite mee.” Hij wil niet zeggen waarom. „Eerst bespreek ik het dinsdag in mijn fractie. Het is een te gevoelig onderwerp.”

De senaat stemt op 13 december over het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren. Het bezwaar van de VVD-fractie hoeft aanname ervan niet in de weg te staan. De enige fracties die in juni in de Tweede Kamer tegen een verbod op onverdoofd ritueel slachten stemden, waren die van CDA, ChristenUnie en SGP. In de senaat bezetten de drie christelijke partijen 14 van de 75 zetels. De 16 senaatszetels van de VVD zouden hun geen meerderheid opleveren.

De Raad van State, de belangrijkste wetgevingsadviseur, heeft eerder fundamentele kritiek geuit op het voorstel. Het zou ten onrechte het beeld oproepen dat dieren „rechtssubject zijn, met een vergelijkbare status als mensen”. Hij acht het voorstel in strijd met de Grondwet en het Europese mensenrechtenverdrag.

In een amendement van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks is wel bepaald dat religieuze groepen onverdoofd mogen slachten als zij bewijzen dat dieren niet extra lijden. Volgens joden en moslims is dat onmogelijk, omdat wetenschappelijke onderzoeken elkaar tegenspreken. Ook vinden ze de „omgekeerde bewijslast” principieel verkeerd.