VVD in Eerste Kamer sceptisch over verbod rituele slacht

Den Haag:8.3.7 Eerste Kamer der Staten Generaal. © foto Roel Rozenburg
Den Haag:8.3.7 Eerste Kamer der Staten Generaal. © foto Roel Rozenburg De bankjes in de Eerste Kamer. Foto NRC / Roel Rozenburg

De VVD in de Eerste Kamer staat sceptisch tegenover het verbod op onverdoofde, rituele slacht.

Een woordvoerder bevestigt dat de fractie het wetsvoorstel in eerste instantie slecht onderbouwd vindt.

“We hebben flink wat vragen, maar als we daar een helder antwoord op krijgen kan het natuurlijk nog alle kanten op”, benadrukt hij.

VVD-senator Sybe Schaap spreekt vandaag in de Volkskrant van een “slecht onderbouwd wetsvoorstel” dat “riekt naar gelegenheidswetgeving”.

Als de VVD besluit tegen te stemmen lijkt de stem van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer doorslaggevend te worden.

Het voorstel van de Partij voor de Dieren werd eind juni met 116 tegen 30 stemmen in de Tweede Kamer aangenomen, maar moet nog door de Eerste Kamer. Joodse en islamitische groeperingen zijn fel. Zij vinden het voorstel een inbreuk op de vrijheid van godsdienst. Ook zou de onverdoofde slacht geen extra leed veroorzaken.

Achterban PvdA en D66 tegen

Het initiatief van de Partij voor de Dieren is omstreden. Behartigers van dierenwelzijn botsen met voorvechters van godsdienstvrijheid, joden en moslims. Op grond van hun geloofsinterpretatie willen deze religieuze groeperingen onverdoofd slachten. Zij vinden het voorstel discriminerend en disproportioneel, omdat de bio-industrie, die tot meer dierenleed leidt, buiten schot blijft.

De Kamerfracties van PvdA en D66 stemden voor deze inperking van de godsdienstvrijheid, hoewel hun achterban daar in meerderheid tegen is. Ook bij de VVD, die voor het verbod stemde, lieten prominente leden als Frits Bolkestein zich uit tegen het verbod op de rituele slacht.

‘Amendement draagt sporen van grote haast’

Om de critici tegemoet te komen, kreeg het wetsvoorstel een amendement waarin staat dat nog wel onverdoofd ritueel mag worden geslacht als een slager kan bewijzen dat dit geen extra dierenleed veroorzaakt. Vooral op dat amendement heeft Schaap kritiek.

“Juist het amendement draagt sporen van grote haast.”

Het amendement moet het volgens hem vooral “draaglijker maken voor de aarzelaars”.

“Maar in de praktijk zal niemand hier iets mee kunnen.” - Sybe Schaap