Rechter: Albayrak krijgt baan als directeur COA niet terug

Den Haag : 12 oktober 2011 Nurten Albayrak (rechts) tijdens het kort geding. Albayrak, de op non-actief gestelde bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), wordt mogelijk spoedig ontslagen door haar werkgever. foto © Roel Rozenburg
Den Haag : 12 oktober 2011 Nurten Albayrak (rechts) tijdens het kort geding. Albayrak, de op non-actief gestelde bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), wordt mogelijk spoedig ontslagen door haar werkgever. foto © Roel Rozenburg Nurten Albayrak na het aanspannen van het kort geding vorige week. Foto NRC / Roel Rozenburg

Nurten Albayrak krijgt haar baan als directeur van COA, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, niet terug. Ze eiste dit vorige week via een kort geding nadat ze in september op non-actief werd gesteld na anonieme klachten over een verziekte werksfeer. Vanochtend kwam het vonnis in die zaak.

Terugkeer zou werkzaamheden COA ‘ernstig belemmeren’

De rechtbank in Den Haag komt niet tegemoet aan de eis van Albayrak omdat zij, lopende een onafhankelijk onderzoek naar haar vermeende schrikbewind, de “voortgang en werkzaamheden van het COA ernstig zou belemmeren” indien ze haar baan weer zou oppakken.

Dat het onderzoek, in opdracht van minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel), nog niet begonnen is en tevens onduidelijk is hoe lang dit zal duren, maakt volgens de rechtbank geen verschil. Een woordvoerder van de tijdelijk teruggetreden Raad van Toezicht zegt dat het onderzoek “nu onbelemmerd voortgang kan vinden, zoals met de schorsing beoogd werd”. Albayrak zegt het onderzoek met vertrouwen tegemoet te zien. “Gezien de eenzijdige, ongenuanceerde en incorrecte berichtgeving stelt zij het zelfs op prijs”, aldus haar advocaat.

“Het belang van het COA om zijn werkzaamheden onbelemmerd te kunnen voortzetten gedurende dit onderzoek weegt – ook al staat nog niet vast hoe lang het onderzoek zal duren – zwaarder dan het belang van Albayrak om in de tussentijd op haar werkplek terug te keren. Albayrak zal daarom eerst moeten afwachten welke resultaten uit dit onderzoek zullen voortvloeien voordat de op non-actiefstelling kan worden opgeheven.

Daarbij staat wel voorop dat als naar aanleiding van dit onderzoek komt vast te staan dat haar geen verwijten kunnen worden gemaakt, zij volledig zal moeten worden gerehabiliteerd.” - extract van het vonnis van de rechtbank in Den Haag.

Salaris boven balkendendenorm onderzocht

Naast een doorlichting van de verhoudingen op de werkvloer, wordt het salaris van Albayrak – zo’n 273.000 euro, ver boven de balkenendenorm van 188.000 – tegen het licht gehouden. Zij zou hierover foutieve informatie hebben verstrekt, maar volgens de advocaat van Albayrak is dat onjuist. De gegeven informatie was gebaseerd op een 36-urige werkweek. In werkelijkheid werkte Albayrak 40 uur, waardoor haar salaris hoger uitviel. “Dat had met een telefoontje van het ministerie rechtgezet kunnen worden”, aldus de advocaat.

Volgens de advocaat van het COA had Albayrak welbewust verkeerde informatie over haar salaris verstrekt. Er was al eerder gesteggel geweest over dat salaris omdat het boven de zogenoemde balkenendenorm lag. Volgens de advocaat van Albayrak had zij nooit met de raad van toezicht of de minster gesproken over het terugbrengen van haar salaris onder de die norm. Volgens de advocaat van het COA was dat wel het geval.

“De uitspraak van de rechter inzake het kort geding stemt tot verbazing. Er is nog steeds geen antwoord op de vraag of de op zich juiste salarisopgave over een 36-urige werkweek dermate zwaarwegend was om haar op non-actief te zetten.” - reactie Nurten Albayrak op het vonnis van vandaag.