Harvard-onderzoeker tackelt Joris Driepinter

Het ongelijk van melkmannetje Joris Driepinter is nu definitief. Uit een verklaring die Wageningen Universiteit gisteren uitgaf, blijkt dat Wageningse onderzoekers in de pers melk gezonder voor het hart hebben gemaakt dan ze op grond van hun eigen onderzoek konden verantwoorden. Van hun aanbeveling om drie glazen melk per dag te drinken blijft niets over.

Het onderzoek waar het om draait is eind vorig jaar gepubliceerd. Het was een meta-analyse naar de invloed van zuivelconsumptie op hart- en vaatziekten en sterfte. In een meta-analyse worden alle eerder gedane onderzoeken naar een onderwerp samengeveegd om een duidelijke conclusie te kunnen trekken. Wageningse onderzoekers werkten ervoor samen met Amerikaanse onderzoekers van Harvard University.

Pratend over het onderzoek kwam de Wageningse onderzoeker Sabita Soedamah in het nieuws met de boodschap dat drie glazen melk per dag het risico op hart- en vaatziekten met 18 procent verlaagt. In een persbericht schreef Wageningen Universiteit: „Meer melk drinken, zoals Joris Driepinter een halve eeuw geleden al adviseerde, heeft volgens Soedamah dan ook zeker zin, maar het effect moet ook niet overdreven worden.” Boven het persbericht stond: „Joris Driepinter had toch gelijk.”

Dat was tegen het zere been van mede-auteur en Harvard-voedingshoogleraar Walter Willett. Hij heeft veel onderzoek naar de gezondheid van zuivel gedaan en concludeert dat één of twee glazen zuivelproducten per dag meer dan genoeg is. En dat minder ook kan, voor volwassenen.

De Wageningse media-uitlatingen gaan hard onderuit in de gisteren uitgegeven verklaring, onderschreven door alle auteurs van het artikel. De voor melk gunstige media-uitspraken waren gebaseerd op de bundeling van maar „vier Europese onderzoeken met een relatief klein aantal ziektegevallen”.

Op basis van veel meer onderzoeken, met veel meer ziektegevallen, zegt de verklaring nu, is in hetzelfde artikel geconcludeerd dat de twee belangrijkste vormen van hart- en vaatziekten (hartaanvallen en beroerte), en ook de sterfte, niet toe- of afnemen door melkconsumptie.

De twee betrokken Wageningse onderzoekers werkten met subsidie van de Nederlandse Zuivel Organisatie. Het was voor de Stichting Wakker Dier aanleiding om een procedure bij de Reclame Code Commissie te beginnen. Wakker Dier stelt dat de wetenschap zich te vaak opstelt als reclamebureau voor haar sponsors.