DNB geeft pensioenfondsen jaar uitstel voor verhogen premie

Nederlandse pensioenfondsen die sinds kort te maken hebben met een te lage dekkingsgraad hoeven niet direct de premies fors te verhogen. Dat meldt toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

DNB heeft hiertoe in overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten, zo schrijft de centrale bank in een brief (pdf) aan de fondsen. De betreffende fondsen krijgen een jaar de tijd om te zorgen dat de premie bijdraagt aan herstel van de dekkingsgraden, zoals eigenlijk vereist. Voorwaarde is dat ze in 2012 komen met een sluitend financieel plan.

Fondsen die al langer in onderdekking verkeren en vorig jaar ook al gebruik maakten van de mogelijkheid om de premie niet te laten bijdragen aan herstel van de buffers, komen niet in aanmerking voor de regeling.

Forse premieverhogingen hebben ongunstig effect

Het aanbod van DNB geldt verder niet voor fondsen die al aangekondigd hebben in 2012 te moeten korten op de pensioenrechten. Het geldt wel voor fondsen die in 2012 een korting moeten aankondigen en die mogelijk in 2013 moeten doorvoeren.

Tot de maatregel hebben de toezichthouder en het ministerie besloten, omdat forse premieverhogingen een ongunstig effect op de economische ontwikkelingen zouden hebben, “hetgeen juist bij het huidige economische tij ongewenst is”, aldus DNB-divisiedirecteur Olaf Sleijpen in de brief.

De twee grootste Nederlandse pensioenfondsen, het ABP van ambtenaren en PFZW van personeel in de gezondheidszorg, publiceren morgen de stand van hun dekkingsgraden per eind van het derde kwartaal.

‘Drastische stappen nodig’

Goed geïnformeerde bronnen in de pensioenbranche bevestigden dit weekend aan NRC Handelsblad dat een groot aantal pensioenfondsen er financieel zo slecht voor staat dat er harde maatregelen moeten worden genomen. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de toegezegde pensioenen en die is bij vele fondsen te laag. Die moet minimaal 105 procent bedragen. Zo’n 200 fondsen hebben een tekort en bij driekwart daarvan zijn de problemen zo groot dat drastische maatregelen onvermijdelijk zijn.

De pensioenwet verplicht noodlijdende pensioenfondsen om eerst premies te verhogen en pensioenen niet te corrigeren voor prijsstijgingen. Pas daarna mogen ze korten op pensioenen.

    • Lex Boon