Albayrak blijft geschorst

Nurten Albayrak keert voorlopig niet terug als directeur van COA, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag bepaald. Albayrak moet eerst het externe onderzoek naar haar functioneren afwachten dat is ingesteld op last van de raad van toezicht en minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel, CDA).

Albayrak (46) werd vorige maand op non-actief gesteld, na anonieme klachten over een verziekte werksfeer. Ook had zij volgens Leers ‘inconsistente informatie’ gegeven over haar salaris, dat ruim boven de balkenendenorm van 188.000 euro ligt. Albayrak eiste via een kort geding haar baan terug.

De rechtbank komt niet tegemoet aan haar eis, omdat Albayrak zolang het onderzoek duurt de „voortgang en werkzaamheden van het COA ernstig zou belemmeren” als ze haar werk weer zou oppakken. „Maar als uit het onderzoek blijkt dat haar geen blaam treft, wordt zij gerehabiliteerd”, aldus de rechtbank in een toelichting. Albayrak zegt dat de uitspraak haar „tot verbazing stemt”. Een woordvoerder van de tijdelijk teruggetreden raad van toezicht zegt dat het onderzoek nu „onbelemmerd” kan doorgaan, „ zoals met de schorsing beoogd werd”.