Subsidie voor Franse opera gestopt door gemeenteraad

Bij de uitreiking van de Koninklijke Prijs voor de Vrije Schilderkunst bracht de koningin in herinnering dat de prijs zijn ontstaan dankt aan een kunstbezuiniging (NRC Handelsblad, 8 oktober). Anders dan de redactie schrijft was het echter niet het kabinet, maar de Haagse gemeenteraad die in 1871 de subsidie voor de Franse opera stopzette en daarmee de vertoornde koning Willem III deed besluiten om zijn eigen jaarlijkse bijdrage aan de opera voortaan aan de beeldende kunst te besteden. Het stadsbestuur keerde overigens snel op zijn schreden terug. In 1872 gaf het de berooide operadirecteur alweer een forse eenmalige uitkering en sinds 1875 kon de Franse opera opnieuw rekenen op een jaarlijkse subsidie, die tot na de eeuwwisseling bijna onafgebroken werd voortgezet. Niet in de eerste plaats om de kunst te ondersteunen, maar – net als tegenwoordig vaak wordt aangevoerd – primair om het vestigingsklimaat en zo de economie van de hofstad te versterken.

Jan Hein Furnée

Universiteit van Amsterdam