Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

‘Ruzie over dreigende grote pensioenkorting’

Pensioenfondsen twisten met De Nederlandsche Bank (DNB) over een dreigende grootscheepse korting van de pensioenen. De sector wil verzachtende maatregelen, maar toezichthouder DNB wil vooral praten over de manier waarop het slechte nieuws naar buiten wordt gebracht. Dat schrijft het Financieele Dagblad vandaag op basis van ingewijden.

DNB zou hard ingrijpen onontkoombaar vinden als de rente tot eind dit jaar laag blijft. Volgens de krant overlegt het ministerie van Sociale Zaken met DNB, de Autoriteit Financiële Markten, grote pensioenfondsen en de overkoepelende brancheorganisatie Pensioenfederatie over de dreigende korting.

In september bleek dat 208 van de 468 fondsen onvoldoende zijn gedekt. Als dat niet voor eind dit jaar is opgelost, moet worden ingegrepen. Dat kan door de premie te verhogen of de werkgever te laten bijstorten. Als dat de problemen niet oplost, moeten de fondsen mogelijk in april 2013 korten.

Dat dreigt vooral te gebeuren bij fondsen die al sinds de kredietcrisis van 2008 in de problemen zitten. Zij stelden toen herstelplannen op en daarbij werd afgesproken dat de zaken in januari 2013 op orde moeten zijn.

Er bestaan verschillende mogelijke oplossingen. Een daarvan is dat DNB de rente aanpast, maar volgens DNB kan dat alleen bij een ernstige marktverstoring en daar zou geen sprake van zijn.

‘Drastische stappen nodig’

Goed geïnformeerde bronnen in de pensioenbranche bevestigde dit weekend aan NRC Handelsblad dat een groot aantal pensioenfondsen er financieel zo slecht voor staat dat er harde maatregelen moeten worden genomen. Het gaat om 150 pensioenfondsen, ruim 1 op de 3, die moeten korten op de pensioenuitkering of de pensioenpremie fors moeten verhogen. De beslissing om te korten óf de premie te verhogen, moet in het voorjaar van 2012 worden genomen. De maatregelen worden vervolgens in 2013 van kracht.